PRO JUNIOR

Želite li tehnički ispravno i brzo naučiti igrati tenis, došli ste na pravo mjesto! Ono zbog čega hvale našu tenisku školu i po čemu se razlikujemo od drugih, je kvaliteta rada, planiran i programiran te individualiziran pristup rada. Na kraju, naši rezultati to dokazuju!

ČLANARINA

Najpovoljnija članarina na tržištu!

Već za 250kn/mj učite i igrajte tenis s osiguranim rekvizitima.

JAVITE NAM SE

Telefon za upise i polaznike škole tenisa
095 883 55 89

 

Opći uvjeti poslovanja Teniskog kluba Pro Junior Sesvete
215
page-template-default,page,page-id-215,cookies-not-set,ajax_leftright,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,paspartu_enabled,side_menu_slide_from_right,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,transparent_content,qode-theme-ver-10.0

OPĆI UVJETI POSLOVANJA


Za korištenje naših usluga vrijede niže navedeni Opći uvjeti poslovanja.
Ovi uvjeti određuju odnos između:

Davatelja usluga” – Teniski klub: “Pro Junior”.,
A.B.Jurišića 37, 10040 Zagreb,

i “Korisnika” – svaka pravna ili fizička osoba
koja koristi usluge udruge Teniski klub: “Pro Junior”.

Odgovornost davatelja usluge

  • Davatelj usluga  ima pravo prekinuti davanje usluga, bez povrata novca, ako se utvrdi da se korisnik  nije pridržavao ovog pravilnika, kako bi zaštitio sebe, računalni sustav i/ili ostale korisnike sustava
  • U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluga, davatelj usluge nije odgovoran za nikakve štete nastale uskraćivanjem tog prava, niti snosi bilo kakvu nadoknadu štete.
  • Davatelj usluge nije odgovoran za eventualnu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu korisničkom upotrebom usluga Teniskog kluba Pro Junior
  • Davatelj usluga ne jamči minimalan ni maksimalan broj korisnika usluga svih programa Teniskog kluba Pro Junior
  • Davatelj usluga nije odgovoran za korisničko kršenje bilo kojeg stavka Pravila korištenja piramide
 • Davatelj usluga ne garantira: da je sadržaj na ovim web stranicama oslobođen od pogrešaka ili pogodan za svaku svrhu; da će ove web stranice ili web usluge funkcionirati bez pogrešaka ili prekida; da će biti odgovarajući za vaše potrebe, odnosno namjeravane uporabe

Odgovornost korisnika usluge

 • Korisnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima ponašanja na internetu (netiquette), te ovim Uvjetima korištenja.
 • Korisnik se obvezuje da će usluge koristiti u granicama normale i raspoloživih resursa. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i može dovesti do trenutačnog prekida pružanja usluge korisniku od strane davatelja usluge, a bez prethodne najave
 • Korisnik jamči i suglasan je da na svom prostoru neće imati uvrjedljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju (hacking), kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti
 • Korisnik  jamči da pristup web stranicama Teniskog kluba Pro Junior neće ni na koji način koristiti u svrhu nanošenja štete “Teniskom klubu Pro Junior”, samom serveru i ostalim korisnicima koji se nalaze na serveru.
 • Korisnik jamči da zakupljene resurse neće koristiti za hakerske napade, traženja sigurnosnih problema u sistemu ili istraživati u svrhu davanja povjerljivih informacija o web prostoru drugim osobama. Ili na bilo koji  drugi način suprotan ovim Uvjetima korištenja.
 • Slanje takozvanih SPAM poruka (reklama), lanac-pisma (chain-letter) na ovom serveru najstrože je zabranjeno. Svaka takva aktivnost dovesti će do  ukidanja korisnikovog servera, bez prethodnog upozorenja davatelja usluge. Korisnik se prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezuje da će zaštititi i isključiti odgovornost davatelja u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu od treće strane, prouzročenog nepravilnom ili zlonamjernom uporabom usluga elektroničke pošte na serveru.
 • Korisnik će davatelju usluga redovito plaćati naknade, članarine  prema trenutno važećem cjeniku Teniskog kluba Pro Junior
 • Korisničko sudjelovanje u programima davatelja usluga je na vlastitu odgovornost korisnika odnosno  njihovih      zakonskih skrbnika
 • Korisničko sudjelovanje u piramidi je na vlastitu odgovornost korisnika odnosno nijhovih zakonskih skrbnika
 • Sve aktivnosti se izvode na vlastitu odgovornost korisnika koji preuzimaju sav rizik povezan sa ovom aktivnošću, organiziranu od strane Teniskog  kluba Pro Junior i ovdje navedeno oslobađaju Teniski klub Pro Junior, sponzore, organizatore i osobe postavljene od strane Teniskog kluba Pro Juniorza sve moguće štete i ozljede osoba ili stvari povezanih sa ovom aktivnošću.
 • Kršenje ovih Uvjeta imati će za posljedicu ukidanje korisničkog računa i brisanje svih podataka sa korisnikovog prostora na disku. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se obvezuje isključiti odgovornost davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem ovih Uvjeta. Korisnik se obvezuje davatelju nadoknaditi svaki iznos koji davatelj plati trećim osobama kao naknadu štete.

Završne odredbe

 • Postupkom korisničkog sudjelovanja u programima davatelja usluga te plaćanjem članarina ili plaćanjem usluga, korisnik izjavljuje i jamči da je imao pristup ovim Uvjetima i da ih je u potpunosti razumio i prihvatio.
 • Uvjeti korištenja stupaju na snagu  odmah objavom na službenoj stranici “Teniski klub Pro Junior” na adresi http://www.tenis-sesvete.net/  ili koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve korisnike.

Davatelj usluga TENISKI KLUB PRO JUNIOR obvezuje se:

 • da će sve Vaše osobne podatke koji su dostavljeni, ponude i sl. koristi isključivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama i za ostale slične namjene.
 • da će zaštititi sve Vaše osobne podatke, te da ih neće koristiti u druge svrhe.
 • da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti.
 • izuzeci su:
  • potrebe državnih institucija RH (samo na osnovu službenog sudskog naloga)
  • potrebe knjigovodstvenog servisa udruge Teniski klub Pro Junior.

Korisnik usluge obvezuje se:

 • da u slučaju istrage državnih institucija Republike Hrvatske i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga,
  korisnik web prostora dužan je omogućiti pristup administraciji svog web prostora, traženim podacima, RAW logovima, MySQL bazama pripadajućim tablicama, aplikacijama i sl. u cilju neometane istrage.
 • da ima doslovno sva potrebna administrativna prava i da bez naše pomoći i intervencije udruge Teniski klub Pro Junior omogući pristup spornom sadržaju i sl..

Udruga Teniski klub Pro Junior nema obvezu provjeravanja niti će nadgledati sadržaje koji se nalaze u korisničkom web prostoru.


U slučaju kršenja naših Uvjeta poslovanja zadržavamo pravo otkazati sve naše usluge!